VRR brandweer

In juni 2012 ontving Ad de Wit Logistic Services van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) van het onderdeel Brandweer de opdracht om onderzoek te doen naar de optimalisatie van de logistieke stromen in de districten Zuid en de Zuid-Hollandse eilanden en in het bijzonder te kijken naar de vestigingsplaatsen van de ademlucht werkplaatsen in deze districten.

Het onderzoek is in nauwe samenwerking met de teamleiders MHL van deze 2 districten uitgevoerd en is vastgelegd in een rapportage die in Augustus 2012 aan het management is opgeleverd.

Ten aanzien van de optimale logistieke stromen zijn routeschema’s opgeleverd welke met behulp van een professioneel Transport Management Systeem (TMS)  zijn samengesteld. Hieruit is een aanzienlijke besparing voortgekomen door dat bestaand materiaal effectiever kon worden ingezet. Voor het management is op deze wijze tevens transparantie ontstaan in deze vervoerstroom.

Ten aanzien van  de vestiging van ademluchtwerkplaatsen is een bestaande locatie op de noordoever van Rotterdam en een nieuwe locatie in Barendrecht geadviseerd waardoor de brandweer posten in de districten beter bediend kunnen worden en de fileproblematiek omzeild kan worden.

Naast bovengenoemde adviezen heb ik een aantal adviezen uitgebracht betreffende het inkopen van diverse materialen op centraal en regionaal niveau.De organisatie kan hier, naar eigen bevinding, gebruik van maken.

In december 2012 ontving Ad de Wit Logistic Services een vervolgopdracht met ongeveer dezelfde strekking, maar in dit geval ging het om de gehele regio Rotterdam Rijnmond. Voorheen bestond deze regio uit 5 aparte districten.

In januari 2013 heb ik een rapportage opgeleverd betreffende het vervolgonderzoek. Met name op logistieke stromen kon een verdere optimalisatie worden doorgevoerd waardoor uiteindelijk een besparing van 40% op inzet van materiaal kon worden behaald bij een gelijkblijvend service niveau. Hierbij bleek het wel van belang dat het materiaal ten aanzien van het te vervoeren volume moest worden bijgesteld.

De adviezen uit beide rapportages  zijn door de verantwoordelijke managers positief ontvangen en zullen, nadat het juiste materiaal is aangeschaft,  in de praktijk worden ingevoerd.

T.a.v. de vestiging van ademluchtwerkplaatsen wordt in de 1e helft van 2013 een besluit verwacht.