PostNL

In Juli 2012 werd ik door Michel van Buren van BLMC benaderd voor een opdracht welke voor PostNL moest worden uitgevoerd.

PostNL heeft een aantal contracten voor het uitvoeren van het e-fulfilment met retailers afgesloten. De uitvoering van deze contracten is ondergebracht bij een deskundige partij op het gebied van fashion handeling. Mijn opdracht bestond uit het bedenken en uitwerken van een aantal noodscenario’s voor het inrichten van het e-fulfilment voor fashion klanten van PostNL in geval dat de bestaande fulfilment partij de bedrijfszekerheid niet meer zou kunnen garanderen. Met veel plezier heb ik een zestal scenario’s in kaart kunnen brengen en tot uitvoeringsniveau kunnen uitwerken.

Ik heb PostNL en met name de heer Roy Rachman als een prettige opdrachtgever mogen ervaren.