DYAM

DYAM

Dyam is een bedrijf in oprichting. Initiator voor dit bedrijf is Paul Grijn, een man met een rijke ervaring in de automotive wereld.

Door afnemende bestedingen in de markt en druk op de marges van de verschillende partijen en overnames in de branche zien partijen er de noodzaak van in dat er gewerkt moet gaan worden aan vernieuwende verdienmodellen.

Dit model kan gerealiseerd worden doordat DYAM afstapt van het gebruikelijke margedenken maar gaat werken met een lean operatie waarvan de kosten op de afgenomen producten worden geplaatst. Door voldoende suppliers en grossiers van dit model te overtuigen en ze aan te laten sluiten bij DYAM,  ontstaat inkoopvolume is inkoopkracht in de markt waardoor een betere inkoopprijs kan worden gerealiseerd. Samen met het kostprijsmodel kunnen grossiers tegen een betere prijs aan de producten komen en mogelijk een deel van deze voordelen doorgeven aan de bij hun afnemende garages waardoor de concurrentiekracht in de markt kan worden versterkt. Bij dit model hoort een logistieke oplossing die door mij mag worden ingericht.

Zowel suppliers als grossiers hebben kennis gemaakt met dit vernieuwende model. Van belang is dat er voldoende leveranciers zich aansluiten m.b.t. het verkrijgen van een voldoende dekkend productenportfolio, en ook voldoende grossiers om inkoopkracht te genereren. Deze beiden bepalen de overlevingskans van DYAM.

Helaas heeft zich onverwacht een overname aangediend in dit marktsegment waardoor de overlevingskansen voor Dyam zijn geminimaliseerd. Het bedrijf heeft door deze ontwikkeling nooit de kans gekregen die het verdiende. Ik sluit niet uit dat op termijn dit model door bestaande partijen gehanteerd gaat worden.