VRR Meldkamer

Bij de Meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  (VRR) worden op basis van meldingen uit de samenleving de verschillende ambulances ingezet. Hierbij is sprake van een indeling in een viertal categorieën nl. A1, A2, B1, B2 waarbij A1 de categorie is met de hoogste spoedindicatie (in termen van de VRR inzet met blauw licht en toeters en bellen) en B2 het meer planbare vervoer bijv. vervoer van ziekenhuis A naar ziekenhuis B waar de betreffende patiënt een behandeling ondergaat die niet in ziekenhuis A uitgevoerd mag of kan worden.

A vervoer wordt uitgevoerd door een reguliere ambulance waarbij de bemanning tot de hoogste graad is opgeleid en B vervoer wordt uitgevoerd met een zorgambulance. Hierbij wordt volstaan met een een beperkter opgeleide bemanning.

Te vaak wordt een reguliere ambulance ingezet waar een zorgambulance voldoende zou zijn. Bij voldoende capaciteit aan zorgambulances zou dit niet voor hoeven te komen. In 2013 is de capaciteit aan zorgambulances uitgebreid zodat dit probleem zou moeten verminderen. Desondanks worden er nog te veel een reguliere ambulance ingezet terwijl een zorgambulance voldoende zou moeten zijn. Bijkomend probleem is dat hierdoor de capaciteit aan reguliere ambulances onder druk komt te staan.

In 2014 is een Task Force group geïnstalleerd die het probleem moet analyseren en met voorstellen moet komen om het probleem op te lossen. Ik maak deel uit van deze group.

Aangezien de Meldkamer bepalend is voor de inzet van het juiste vervoer, heb ik het proces in de Meldkamer kunnen observeren.

De indrukken die ik daar heb opgedaan zullen leiden tot verbetervoorstellen welke besproken zullen worden.

Mooi is om te constateren dat er binnen de ambulancezorg een drive is om de patiënt beter van dienst te willen zijn door bijvoorbeeld toepassing van eerdere en betere communicatie naar de zorginstelling cq. de patiënt.