VRR ambulance

Vanuit de Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR), een onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond(VRR)  ontving ik in maart 2013 de opdracht om onderzoek te doen naar, en advies uit te brengen over, de optimale logistieke organisatie voor dit onderdeel van de VRR. Bij deze opdracht kan ik gebruik maken van de ervaringen vanuit mijn onderzoek betreffende een zelfde soort problematiek bij het onderdeel Brandweer. Bij de uitvoering van deze opdracht moet ik ermee rekening houden dat de uitkomsten toepasbaar zullen zijn bij de BIOS groep, een professionele organisatie die ongeveer 40% van het ambulance vervoer in deze regio voor haar rekening neemt.

Tijdens deze opdracht heb ik Jeff Zichterman,een afstudeerder aan de Hogeschool Utrecht, begeleid welke de studierichting Logistiek en Economie volgt. Jeff heeft het nodige voorwerk verricht door de huidige logistiek in kaart te brengen. Ik kan hier als logistiek deskundige gebruik van maken.

Jeff heeft met succes zijn studie inmiddels afgerond. Zijn eindscriptie is beoordeeld met een 7,5 door de begeleider van de Hogeschool Utrecht en een 8 door de opdrachtgever.

De resultaten van de opdracht zijn vastgelegd in een rapport “Het optimale logistieke model voor de AZRR” d.d. 20-06-2013.

Aangezien de kosten behorend bij bovenstaand model aanzienlijk zijn, door aanschaf ruilmaterialen en inrichting van een logistieke sector, kreeg ik de opdracht om beter betaalbare opties te ontwikkelen. Samen met partijen in de markt is dit gelukt.

De belangrijkste kenmerken van dit alternatieve model zijn:

  • Ambulances worden beter benut in hun voorraadhoudende functie. Zij kunnen voorraad bij zich hebben waarmee zij 2 of meer diensten kunnen uitvoeren zonder tussentijds aangevuld te worden. In het nieuwe model bevindt zich in de ambulance voorraad in samengestelde pakketten. Een pakket kan bijvoorbeeld samengesteld zijn uit artikelen die bij een reanimatie worden gebruikt. Wanneer een pakket wordt aangebroken tijdens de dienst dan wordt via automatische connectie met de leverancier een aanvulopdracht van dit pakket doorgegeven. De leverancier heeft deze pakketten als pakket op voorraad en kan snel en dagelijks leveren. De volgende dag kan de ambulancemedewerker dit pakket van de basis af meenemen zodat er ongestoord kan worden gewerkt. Hierdoor is de aanvultijd van een ambulance teruggebracht met 40 minuten per dienst, waardoor een betere beschikbaarheid voor de directe activiteiten van de ambulances is ontstaat.
  • Er ligt geen voorraad meer in de organisatie behoudens een bepaalde voorraad voor grote calamiteiten.
  • Er moeten goede afspraken gemaakt worden met de leverancier zodat een betrouwbaar replanishment traject ontstaat.
  • Verouderingsrisico’s van voorraden zijn uitgesloten.
  • Er hangen nauwelijks investeringen aan dit model
  • De derving op voorraadhoudende artikelen zal zeer worden ingeperkt.

Er zal een project worden opgestart om het bovenstaande model in te voeren.